Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

asiiek07
Bo w życiu chodzi właśnie o te MOMENTY. Kiedy chociażby przez krótką chwilę czujesz czyste, prawdziwe szczęście. Gdy czas zwalnia, a Ty po prostu chłoniesz w pełni każdą pojedynczą sekundę. Chwile, które trwale zapisują się w Twojej pamięci. Patrząc wstecz przywołują uśmiech na twarzy. Ostatecznie tylko je zapamiętujemy. W nich tkwi sens naszego życia. 
One nie pojawiają się w naszym życiu same, w większości przypadków to my musimy sobie stworzyć odpowiednie okazje. Nie siedźmy na tyłku. Doświadczajmy. Przeżywajmy. Próbujmy nowych rzeczy. Opuszczajmy strefę komfortu. Dajmy się ponieść chwili. Podejmujmy ryzyko. Wykorzystajmy to życie w pełni.
Na 2015 rok każdemu z Was życzę jak największej ilości MOMENTÓW. 
http://colorfulreality.blogspot.com
Reposted frommoniczkuu moniczkuu

September 20 2014

asiiek07
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaardnaskela ardnaskela
asiiek07
Reposted frompensieve pensieve viamoniczkuu moniczkuu

May 15 2013

asiiek07
0739 340d
asiiek07
so many books...
Reposted frommajkey majkey viamoniczkuu moniczkuu
asiiek07
2617 8b55
Reposted fromnawrocka nawrocka viamoniczkuu moniczkuu
asiiek07
Filmy upraszczają życie, które wcale łatwe nie jest. Dlatego potem często czujemy się zawiedzeni.
— Federico Moccia, Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
asiiek07
9936 5f99
doesn't mean I'm happy
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viamoniczkuu moniczkuu
asiiek07
asiiek07
Reposted fromweightless weightless viamoniczkuu moniczkuu
asiiek07
Reposted frommefir mefir viamoniczkuu moniczkuu
asiiek07
asiiek07
3952 eb02 500
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viachrzrzrz chrzrzrz
asiiek07
3822 fe55
Reposted frombaidualk baidualk viachrzrzrz chrzrzrz
asiiek07
Reposted fromwaste waste viachrzrzrz chrzrzrz
asiiek07
3039 e1be
Reposted fromallnight allnight viamenia menia
asiiek07
2066 fea0
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viachrzrzrz chrzrzrz
asiiek07
Kiedy człowiekowi naprawdę  zależy czuje dwa razy mocniej.
Reposted fromsilla silla viachrzrzrz chrzrzrz
asiiek07
1802 427c
asiiek07
7927 e010 500
Reposted fromdojenka dojenka viaardnaskela ardnaskela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl